ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ, 2020
4K ਵਿਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਕਵਾਡਕੋਪਰ ਡਰੋਨ